Ochrana osobných údajov movement institute

GDPR

Ochrana osobných údajov

GDPR

Zásady ochrany osobných údajov​

Ochrana osobných údajov movement institute

Zásady ochrany osobných údajov​

Aktualizované: 22.4.2024

Úvod

Tieto zásady a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Movement institute, s.r.o.. (ďalej len „Movein“) boli vypracované podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

 

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a pri návšteve našej webstránky https://www.movein.sk/ chceme, aby ste sa cítili bezpečne. Preto sme vypracovali tieto pravidlá ochrany osobných údajov, kde sa dozviete ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať a taktiež o Vašich právach smerujúcich k ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vaších osobných údajov je:

 

Movement institute, s.r.o., so sídlom Pod Glavicou 2741/1, Devínska Nová Ves, 84108 Bratislava, IČO: 51305216, zápis v OR: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125568/B

 

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na info@movein.sk

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje

Osobné údaje sa spracúvajú pri komunikácií s Movein

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ a retencia

Zákaznícky servis (komunikácia so zákazníkmi za účelom registrácie, diagnostiky, evidencie a vybavovanie objednávok, technickej podpory s interným evidenčným systémom)

Bežné osobné údaje, Osobitná kategória osobných údajov

Komunikácia dotknutých osôb s Movein za účelom získania informácií a podpory k službám a produktom. Spracúvať sa môžu osobné údaje ako meno, priezvisko, email, telefónne číslo, zdravotný stav, prílohy – zdravotné záznamy, ID zákazníka, Facebook ID. Príjemcovia niektorých z týchto osobných údajov môže byť sociálne siete, technologický partneri a poskytovateľ hostingu.

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je súhlas za účelom poskytnutia kvalitnej zákazníckej podpory.

 

Retenčná doba: 4 roky.

Registrácia a evidencia klientov

Bežné osobné údaje, Osobitná kategória osobných údajov

Pri registrácií a následnej evidencií klientov sa môžu spracovávať osobné údaje ako meno, priezvisko, email, telefónne číslo, zdravotný stav, prílohy – zdravotné záznamy, ID zákazníka.


Príjemcovia niektorých z týchto osobných údajov môže byť technologický partneri a poskytovateľ hostingu.

Právnym základom na spracovanie týchto informácií na tieto účely je získanie súhlasu.

 

Retenčná doba: Do odobrania súhlasu alebo 24 mesiacov od posledného využitia služby.

 

Marketingová komunikácia

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ a retencia

Zasielanie marketingových informácií a newslettera

Bežné osobné údaje.

Movein môže spracúvať osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno, priezvisko, pohlavie na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ponúkaných prostredníctvom  portálu www.movein.sk

 

Príjemcom pre tento účel môže byť cloudová marketingová a emailová platforma. 

 

Movein využíva cloudové služby tretích strán, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. Movein na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela.

Právnym základom na tento účel je Váš súhlas.

 

Retenčná doba: Ak odberateľ marketingových informácií a newslettra neotvorí email aspoň raz za 12 mesiacov, bude vyzvaný mailom, aby potvrdil záujem o odber, inak bude po 30 dňoch odhlásený z odberu marketingových informácií a newslettera.

Marketingové kampane

Bežné osobné údaje

Pre tento účel môže Movein spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa.

 

Príjemcom pre tento účel môže byť cloudová marketingová a emailová platforma, sociálne siete a poskytovateľ cloudových služieb.

Právnym základom na tento účel je Váš súhlas.

 

Retenčná doba:

30 dní

Vytváranie a zverejňovanie fotografií a videí z rozvojových a propagačných aktivít

Bežné osobné údaje

  

Ochrana záujmov prevádzkovateľa

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ a retencia

Ochrana majetku a práv prevádzkovateľa

Bežné osobné údaje

Pre tento účel môže Movein spracúvať osobné údaje v rozsahu podobizeň dotknutej osoby, dátum a čas prechodu cez monitorovanú zónu a činnosti vykonávané v monitorovanej zóne.

Právnym základom na tento účel je oprávnený záujem.

 

Retenčná doba: Uchovávanie záznamu najviac 14 dní 

 

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na účtovné a daňové účely

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ a retencia

Účtovné a daňové účely

Bežné osobné údaje

Pre tento účel môže Movein spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, IBAN.

 

Príjemcom pre tento účel môže byť poskytovateľ účtovného softvéru a cloudových služieb.

Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností.

 

Retenčná doba: Účtovné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov a daňové doklady po dobu 10 rokov.

 

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na plnenie právnych požiadaviek

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ a retencia

Spracovanie klientských požiadaviek smerujúcich k ochrane osobných údajov a komunikácia s úradom na ochranu osobných údajov

Bežné osobné údaje

Pre tento účel môže Movein spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, audio a vizuálny záznam.

 

Príjemcom pre tento účel môže byť poskytovateľ cloudových služieb, externý fotograf a kameraman, sociálne siete.

Právnym základom pre tento účel je súhlas.

 

Retenčná doba: 5 rokov od vytvorenia záznamu.

 

Súbory cookies, pixely a ich využitie

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo “kúsky kódu”, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Ak našu webovú stránku opätovne navštívite, vďaka cookies si v počas určitého obdobia pamätáme Vami zadané údaje. Okrem toho Vás stránka “spozná” a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti”, delíme ich na:

 • session cookie – zmažú sa po zatvorení prehliadača
 • permanent cookie – zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti web stránok prostredníctvom viacerých nižšie uvedených služieb. Ide o analytické nástroje, ktoré nám pomáhajú pochopiť Vaše správanie na našich webových stránkach a tým Vám prispôsobiť relevantnejší obsah. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Aké cookies vyhodnocujeme?

 • Nevyhnutné – Potrebné súbory cookie sú pre základné funkcie webových stránok zásadné a webové stránky bez nich nebudú fungovať zamýšľaným spôsobom.Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje.
 • Funkčné – funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.
 • Analytika – Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitých odchodov, zdroji návštevnosti atď.
 • Výkon – Výkonnostné cookies sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonnosti webových stránok, čo pomáha zlepšovať užívateľskú skúsenosť pre návštevníkov.
 • Reklama/Marketing – Súbory cookie reklamy sa používajú na doručenie návštevníkom prispôsobených reklám na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu efektívnosti reklamnej kampane.

Detailnejšie informácie ku cookies nájdete na webe na cookie lište.

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

Na našom webe nedochádza k profilovaniu alebo automatickému rozhodovaniu.

Dĺžka uchovávania údajov z prehliadania

Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 13 mesiacov.

Deti mladšie ako 16 rokov

Movein neposkytuje služby osobám mladším ako 16 rokov a nespracúva osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Aktualizácie pravidiel osobných údajov

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.

 

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní, trvanie zmluvného vzťahu alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Movein prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 • zistiť, či Movein Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť Vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Movein k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
 • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov (ktorého kontaktné údaje nájdete tu), na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.

Nezáväzná objednávka

Objednajte sa na

POHOVOR A DIAGNOSTIKU

Vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám do 24 hodín ozveme.

* Tieto polia sú povinné

Nezáväzná objednávka

Fyzioterapia s Ivom

Vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám do 24 hodín ozveme.

* Tieto polia sú povinné