deti-a-silovy-trenig-kondicny-osobny-trener-fyzioterapia-dubravka-movement-institute
Je cvičenie s činkami pre deti nebezpečné? Prečo by mali deti cvičiť silovo? Prečítajte si článok od Mgr. Dana Hájovského o mýtoch a faktoch o silovom tréningu detí.

Prečo by mali aj deti cvičiť silovo?

Tradičným motívom využívania silového tréningu u detí bolo zlepšenie športového výkonu. Praktické skúsenosti trénerov mládeže, ako aj exaktné vedecké sledovania ukazujú, že aj u detí sa zvýšenie svalovej sily prejavuje zlepšením výkonnosti v celom rade rýchlostno-silových motorických testov ako napr. vertikálny výskok, akceleračná a maximálna rýchlosť, či hod plnou loptou (Mersch, Stoboy, 1989; Mazur et al., 1993; Lillegart et al., 1997).

Keďže mnohé športy majú výraznú rýchlostno-silovú zložku, možno oprávnene očakávať, že ich zlepšenie sa priaznivo prejaví na pohybovom výkone. Zlepšenie výkonnosti zvyšuje sebavedomie a posilňuje záujem o vykonávanú pohybovú aktivitu, čo má význam nie len v oblasti vrcholového, ale aj v oblasti záujmového športu (Kampmiller, Vanderka, Laczo, Peráček, 2012).

Výhody silového tréningu detí

Vo väčšine štúdií, ktoré preukázali účinnosť silového tréningu u detí, neboli prírastky sily sprevádzané zvýšením obvodov trénovaných končatín. Zlepšenie svalovej sily sa preto pripisuje zmenám neuroregulačných mechanizmov, predovšetkým zlepšeniu schopností súčasnej aktivácie viacerých motorických jednotiek, zmierneniu aktivácie antagonistov a zlepšeniu medzisvalovej koordinácie. Najvýraznejší podiel pripadá na zlepšenie schopnosti súčasnej aktivácie viacerých motorických jednotiek. Vyšší potenciál na zlepšenie tejto schopnosti súvisí so skutočnosťou, že netrénované deti sú pri maximálnej kontrakcií schopné aktivovať menej motorických jednotiek ako dospelí (Holloway et al., 1988). 

Silnejšie deti majú menšie riziko zranenia

Ukazuje sa, že popri priaznivom vplyve na motorické schopnosti a výkonnosť v mnohých športoch má silový tréning aj u detí celý rad priaznivých zdravotných účinkov. Tieto môžu byť buď priame alebo sa prejavujúce nepriamo prostredníctvom znižovania rizika poranení. Dokazuje to aj štúdia Buzgó (2010), ktorá preukázala pozitívny vplyv posilňovania na denzitu kostí detí a mládeže. U detí a mládeže, ktoré vykonávali 12 týždňový silový blok sa zvýšila denzita kostí v priemere o 20%, pre porovnanie s dospelými vo veku 25-30 rokov v priemere o 3%. 

deti-a-silovy-trenig-kondicny-sportova-priprava-osobny-trener-fyzioterapia-dubravka-movement-institute
Správne vykonávaný silový tréning je nevyhnutný najmä v športových hrách ako je napríklad futbal.

Je pravda, že pri dvíhaní činiek deti už nevyrastú?

Zo zdravotných rizík, ktoré sa spájajú so silovými cvičeniami detí, sa osobitne zdôrazňovalo poškodenie epifyzárnych rastových platničiek s možnými negatívnymi dôsledkami na rast postihnutej končatiny. V literatúre možno nájsť niekoľko prác, ktoré popisujú takýto typ poškodenia u mladých jedincov aj vsúvislosti so silovým tréningom. Podrobná analýza týchto ojedinelých kazuistík (Faigembaum,Wescott, 2000) však ukazuje, že aj pri vzniku tohto typu poškodenia významnú úlohu zohrávala nesprávna technika cvičení, používanie nadmerných hmotností, nedostatočná výživa a prehnaného objemu cvičení v dôsledku absencie odborného vedenia a neadekvátneho dohľadu. Na druhej strane sa výskyt poranenia epifyzárnych chrupaviek neuvádza v žiadnej z prospektívnych štúdií, v ktorých silové cvičenia rešpektovali vekové špecifiká a vykonávali sa pod odborným dohľadom.

Deti sa nezrania pri silovom tréningu

Najviac, ako ukázala analýza 17 000 poranení, ktoré vznikli v súvislosti so silovým tréningom (Faigembaum et al., 1996), k väčšine z nich došlo buď doma, alebo v škole pri cvičeniach vykonávaných živelne, bez odborného dohľadu. Pri ich vzniku zohrávajú rozhodujúcu úlohu nesprávna technika vykonávania cvičení ako aj používanie neprimeraných hmotností a príliš vysoký objem zaťaženia. Tieto rizikové faktory možno veľmi podstatným spôsobom redukovať, ak sa cvičenia vykonávajú pod dohľadom skúseného telovýchovného pedagóga, ktorý zabezpečí dodržiavanie fyziologických zásad silového tréningu a rešpektovanie osobitostí detského organizmu. Toto tvrdenie nie je iba logickou dedukciou vyplývajúcou z vyššie citovanej práce, ale potvrdzuje ho aj novšie prospektívne sledovanie programu silového tréningu pod odborným vedením (Faigembaum, Micheli, 2000).

Nenechajte si to pre seba, zdieľajte tento článok

Prečítajte si nanovšie články

Pomôže fyzioterapia na artrózu kolien u seniorov?

Fyzioterapia je odbor, ktorý je využívaný v mnohých sférach a ponúka naozaj obrovské spektrum možností, kde je možné ju aplikovať. Možno ju využiť pri väčšine zdravotných ťažkostí, ktoré nás trápia a skvelé je, že cvičiť môže každý. Fyzioterapia je vhodná rovnako pre novorodencov aj seniorov. Samozrejme fyzioterapia je veľmi široký pojem a s každým sa cvičí inak. Všetko je dôležité prispôsobiť veku, zdravotnému stavu a špecifickým potrebám pacienta. V tomto článku by sme chceli venovať pozornosť seniorom. Na otázky nám odpovie náš fyzioterapeut Mgr. Ondrej Bečka.

Čítať viac »
Diastázu môžete mať nie len po pôrode. Diastasis rectus abdominis.

Diastázu môžete mať nie len po pôrode

Diastáza je dysfunkcia svalov, ktorá sa často objavuje najmä u žien po pôrode, avšak toto nie je jediná skupina ľudí, ktorú trápi tento problém. Môže vzniknúť u každého, či už ide o ženy alebo mužov. Na podrobnejšie informácie o diastáze a na jej riešenia sme sa opýtali nášho skúseného fyzioterapeuta Mgr. Ondreja Bečku a začali sme hneď tou najzákladnejšou otázkou:

Čítať viac »

Cvičenie a menopauza

Vzhľadom na značný počet žien v menopauze, je nevyhnutné naplánovať komplexný zdravotný program vrátane úpravy životného štýlu. Cvičenie je neoddeliteľnou súčasťou stratégie. Výhody sú mnohé, najdôležitejšie je udržanie svalovej hmoty a tým aj hustoty kostí, sily celého tela a najmä vitality.

Čítať viac »

Prihlásiť sa na odber noviniek

Zadajte svoju emailovú adresu a my Vám budeme pravidelne posieľať najnovšie články, akcie a všetky novinky.

Nezáväzná objednávka

Objednajte sa na

POHOVOR A DIAGNOSTIKU

Vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám do 24 hodín ozveme.

* Tieto polia sú povinné

Nezáväzná objednávka

Fyzioterapia s Ivom

Vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám do 24 hodín ozveme.

* Tieto polia sú povinné